Αρχική Σελίδα > Ειδήσεις > σχάρα ποδηλάτου ειδήσεις > Solid cast aluminum Bike Rack

Ειδήσεις

Solid cast aluminum Bike Rack

  • Συγγραφέας:Jerome Wang
  • Απελευθερώστε για:2018-07-18
The Suzhou pioneer Bike Rack’s space-efficient design adds functionality and visual impact to any environment.
Solid cast aluminum construction
Durable powder coat finish
Ideal for stand-alone or grouped configurations
Alternating layout creates multiple locking points
Surface mount with embedded anchors
High recycled content; fully recyclable